Những lời chúc bạn bè bằng tiếng Anh hay nhất!

Những lời chúc bạn bè bằng tiếng Anh hay nhất! Bạn đã biết cách Gửi lời chúc tốt đẹp của bạn tới ai đó chưa?

GIVING SOMEONE YOUR GENERAL GOOD WISHES

1. All the best! – Chúc mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất!

———A colleague is leaving your firm for another job – Một đồng nghiệp sắp chia tay với công ty của bạn để đi làm việc khác.

2. Every success in your new job! – Chúc anh mọi sự thành công trong công việc mới!

Thank you very much. It’ll be the challenge, anyway. – Cám ơn anh rất nhiều. Dù sao, đó cũng là một thử thách.

3. Every success with … – Chúc mọi sự thành công với…

4. All the very best. – Chúc tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất.

5. All the (very best) in … – Chúc tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trong…

6. All the (very best) with… – Tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất với…

7. (The very/ The) best of luck. – Chúc lời may mắn nhất.

8. (The very/ The) best of luck in… – Chúc lời may mắn nhất trong…

9. The very/ The) best of luck with… – Chúc lời may mắn với…

10. I hope everything goes well. – Tôi hi vọng mọi điều đều tốt đẹp.

Những lời chúc bạn bè bằng tiếng Anh hay nhất!
Những lời chúc bạn bè bằng tiếng Anh hay nhất!

11. I hope everything goes well with/in… – Tôi hi vọng mọi điều đều tốt đẹp với/ trong…

———In other situations – Trong các tình huống khác

12. (I hope you) have a good time. (Tôi hi vọng/ chúc anh có) một kỳ nghỉ tốt đẹp.

13. (I hope you) have a good time/ enjoyable ect holiday/trip/journey ect. – (Tôi hi vọng anh) có một kỳ nghỉ/ chuyến đi/ chuyến du lịch v.v thú vị, dễ chiu, vui vẻ v.v

14. (Please) give my best wishes to Don Black/Jim Smith. [or other name] – (Làm ơn) chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi tới Don Black/ Jim Smith [hoặc tên khác] nhé !

15. (Please) give Don Black/Jim Smith. [or other name] my best wishes. – (Làm ơn) chuyển giúp tới Don Black/ Jim Smith những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi [hoặc cái tên khác] nhé!

16. (Please) remember me to Don Black/Jim Smith. [or other name] – (Làm ơn hãy) nhớ chuyển lời chúc của tôi tới Don Black/ Jim Smith [hoặc tên khác] nhé!

[14-16: when you want someone to pass your good wishes to a third person – 14 -16: khi bạn muốn nhờ ai đó chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất tới người thứ 3]

17. With (very) best wishes, – Với những lời chúc tốt đẹp nhất,

18. With warmest wishes, – Với những lời chúc nhiệt thành nhất,

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *